مهیار حبیبی

سطح زبان من قبل از شروع کلاس در بازه نمره ۶ آیلتس آکادمیک بود.اما با شرکت در این کلاس توانستم نمره خود را به ۷ ارتقا بدم. در بازه زمانی حدود ۳ ماه و ۱۴ جلسه من از کلاس آقای حاجیان استفاده کردم.
این کلاس برای کسانی که خواهان یادگیری مهارت آزمون آیلتس دادن هستند به صورت یک کاتالیزور قوی عمل می کند. زیرا هم کمک به ارتقا سطح زبان و هم ارتقا مهارت آزمون دادن می کند. روش کار به صورت مهارت محور هست و در هر جلسه بر روی ۲ مهارت توامان کار می کردیم تا راندمان یادگیری افزایش پیدا کند و کلاس کسل کننده و یکنواخت نشود.