IELTS General Reading Description

فرمت امتحان ۳ بخش در این آزمون  وجود دارد. بخش اول ممکن هست ۲ یا ۳ متن کوتاه و یا تعداد بیشتری متن های خیلی کوتاه را شامل شود. بخش دوم از ۲ متن تشکیل شده است. در بخش سوم، فقط یک متن طولانی وجود دارد.
زمان ۶۰ دقیقه
تعداد سوال ها ۴۰
انواع سوال ها

انواع مختلفی سوال در این آزمون می آید که از گزینه های زیر می باشند.

multiple choice, identifying information, identifying writer’s views/claims, matching information, matching headings, matching features, matching sentence endings, sentence completion, summary completion, note completion, table completion, flow-chart completion, diagram label completion, short-answer questions.
منابع

بخش اول که اصطلاحا ” بقای اجتماعی” نامیده میشود از متن های مرتبط با زبان پایه ای اجتماعی تشکیل شده است که تسک های آن عمدتا درباره ی اطلاعات عمومی مثل اعلامیه ها ، تبلیغات و جداول هستند.

بخش دوم که “بقای محیط کاری” نامیده میشود ، بیشتر تمرکزش روی متن هایی که مرتبط با محیط کاری هست می باشد. مثلا موضوعاتی مانند توصیف یک شغل یا قرارداد ، پیشرفت خدمه ی یک مجموعه و دوره های آموزشی برای کارمندان می باشد.

بخش سوم از متن های طولانی تر با ساختارهای پیچیده تر تشکیل شده است. معمولا موضاعات این بخش بیشتر توصیفی یا دستورالعملی می باشد تا اینکه بحث برانگیز باشند. به طور کلی بیشتر متن ها از مجلات و روزنامه ها و کتاب ها می باشد.

نحوه ی پاسخگویی داوطلبین می بایست جواب های خود را به پاسخ نامه انتقال دهند و باید به این نکته توجه کنند که هیچ زمان اضافی به آنها برای انجام این کار داده نمیشود . فقط باید به دیکته ی لغات و ساختار آنها هنگام نوشتن در پاسخ نامه توجه کنند بخاطر اینکه دیکته ی اشتباه لغت از داوطلب نمره کم میکند.
نمره هر سوال یک نمره دارد.