IELTS Academic Writing Description

فرمت کاغذی ۲ تا تسک نوشتاری وجود دارد و هر دو باید کامل شود.
زمان ۶۰ دقیقه
تعداد سوالات ۲
انواع تسک ها در تسک اول از داوطلبین باید یک اطلاعات تصویری مثل نمودارها، چارت، دیاگرام و غیره را با ادبیات خودشان توصیف کنند. آنها برای انجام این تسک باید حداقل ۱۵۰ تا لغت را در مدت زمان ۲۰ دقیقه بنویسند. در تسک دوم، داوطلبین به یک نظریه یا مشکل و یا یک بحث پاسخ می دهند. آنها باید حداقل ۲۵۰ لغت را در مدت زمان ۴۰ دقیقه بنویسند.
پاسخگویی

جواب ها باید بطور کامل در پاسخ نامه نوشته شود. اگر از bullet points  عینا در جواب استفاده شود ،قابل قبول نیستند. داوطلبین ممکن هست که پاسخ را روی برگه ی سوال بنویسند ولی توسط ممتحین خوانده نمی شود.

نگاهی جزئی تر به تسک اول آکادمیک

تسک اول

نوع و فرمت سوال در قسمت اول از داوطلبین خواسته می شود که ارقام و اطلاعات هایی را که  یک و یا دو پاراگراف یا جدول آمده اند را توصیف کنند.  ممکن هست که به آنها یک دیاگرامی از یک ماشین، یک وسیله و یا یک پروسه داده شود و از آنها بخواهنند که توصیف کنند این ها چگونه کا میکنند. آنها باید جواب خود را در قالب نیمه رسمی یا آکادمیک بنویسند و باید در جوابشان از مهمترین و مرتبط ترین نکات استفاده کنند. نیازی نیست که نکات غیر مهم در پاسخ بیایند.  برای این تسک حداقل باید ۱۵۰ تا لغت در مدت زمان ۲۰ دقیقه بنویسند. اگر تعداد لغات کمتر ازین عدد باشد برای آنها جریمه ای در نظر گرفته میشود ولی اگر بیشتر از این عدد باشد جریمه ای برای آنها وجود نخواهد داشت ولی باید به این نکته توجه شود که وقتی به تسک اول جواب طولانی تر میدهند در واقع زمان بیشتری صرف میکنند و زمان برای نوشتن تسک دوم که از نظزر ارزشی ۲ برابر نمره ی تسک ۱ را دارد کم میاورند. داوطلبین باید به این نکته هم توجه داشته باشند که اگر نوشته خارج از موضوع و بی ربط باشد و اگر تمامی bullet points  را پوشش ندهند در پاسخ، جریمه خواهند شد. آنها باید جواب را در پاسخ نامه بنویسند.
تمرکز تسک این تسک توانایی داوطلبین برای پیدا کردن مهمترین و مرتبط ترین اطلاعات و روندها در یک پاراگراف، جدول ، چارت و دیاگرام را ارزیابی میکند. و همچنین استفاده از زبان مناسب در قالب آکادمیک و نوشته شدن یک خلاصه یی از مهمترین نکات را مورد ارزیابی قرار می دهند.  
تعداد سوال ۱

تسک دوم

نوع و فرمت تسک

در تسک دوم بخش نوشتاری ، داوطلبین باید یک essay  بصورت نیمه رسمی و یا آکادمیک  در ۲۵۰ تا لغت بنویسند . داوطلبین باید صورت سوال را به دقت بخوانند و یک جواب مرتبط و کامل بنویسند.

مثلا اگر موضوع در مورد یک وجه خاصی از کامپیوتر هست ، باید در جوابشان بر روی آن بخش تمرکز کنند. نباید در مورد کامپیوتر به صورت کلی بنویسند.  .تسک دوم از نظر نمره ۲ برابر تسک اول ارزش دارد. به همین خاطر اگه داوطلبی این بخش را از دست دهد شانس بزرگی را برای گرفتن نمره ی خولب تز دست میدهد. آنها باید در مدت زمان ۴۰ دقیقه حداقل ۲۵۰ لغت بنویسند و اگر کمتر ازین تعداد شود جریمه خواهند شد. داوطلبین باید به این نکته هم توجه داشته باشند که اگر نوشته خارج از موضوع و بی ربط باشد و اگر تمامی bullet points  را  در پاسخشان پوشش ندهند ، جریمه خواهند شد. داوطلبین باید به این نکته هم توجه کنند که نباید جملات داخل صورت سوال را عینا در پاسخ نامه اشان کپی کنند بخاطر اینکه این جملات مورد ارزیابی قرار نمیگیرند.
تمرکز تسک این تسک توانایی داوطلبین بر روی نوشتن صحیح و مرتب نوشتن اطلاعات  را مورد ارزیابی قرار میدهد و همچنین اینکه از چه فرمتی استفاده میکنند و چطوری essay را شروع و به پایان می رسانند و پاراگرف بندی چطور انجام شده. و علاوه بر این پیوستگی و انسجام برقراری ارتباط بین جملات و نحوه سازمان دهی آنها نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
تعداد سوال ۱

 

ارزیابی و نمره دهی آزمون جنرال بخش نوشتاری

ارزیابی این قسمت توسط ممتحن های رسمی آیلتس انجام می پذیرد. تمامی این ممتحنین مدرک مرتبط به تدریس دارند و توسط مراکر آزمون استخدام شده اند و مورد تایید British Council و IDP استرالیا قرار گرفته اند.

هر تسک به صورت جداگانه ارزیابی می شود . تسک دوم نمره ی بیشتری نسبت به تسک اول دارد.نمره ها بصورت کامل و یا نیم داده میشود.

جواب های تسک اول بر اساس معیارهای زیر مورد ارزیابی قرار میگیرند:
  1. کامل جواب دادن تسک Task Achievement
  2. پیوستگی و انسجام جملات Coherence and Cohesion
  3. دانش لغات Lexical Resource
  4. تنوع استفاده از لغات مختلف و درست استفاده کردن از آنها Grammatical Range and Accuracy   
جواب های تسک دوم  بر اساس معیارهای زیر مورد ارزیابی قرار میگیرند:
  1. کامل جواب دادن تسک Task Response
  2. پیوستگی و تنسجام Coherence and Cohesion
  3. دانش لغت Lexical Resource
  4. تنوع استفاده از گرامرهای مختلف و درست استفاده کردن از آنها Grammatical Range and Accuracy

Task Achievement در Task 1

در این آیتم ، ممتحنین بررسی میکنند که چیزهای خواسته شده در صورت سوال چقدر به طور مناسب ، دقیق و مرتبط به تسک در نوشته آمده است و با در نظر گرفتن تعداد لغات ۱۵۰ عدد. تسک اول بخش نوشتاری آکادمیک یک صورت سوال مشخص و یک پاسخ پیش بینی شده دارد.  در واقع این تسکس هست که بع داوطلبین اطلاعات تصویری داده می شود و از آنها می خواهند که که بر اساس آن پاسخ بدهند و نیاز به توضیح و تفسیر از خود داوطلب وجود ندارد.

Coherence and Cohesion درTask 1

در این آیتم، ممتحین شفافیت و روان بودن پیام کلی متن را ارزیابی می کنند. Coherene  به مرتبط کردن ایده ها با یک ترتیب منطقی بر میگردد و cohesion  به استفاده متنوع و مناسب از cohesive devices  ( برای مثال، حرف های ربط، ضمایر، conjunction) که به برقراری یک رابطه ی مفهومی بین جملات هست بر میگردد.

Lexical Resource در Task 1

این آیتم به تنوع  لغت های استفاده ی شده و استفاده ی صحیح آنها با توجه به موضوع متن بر میگردد.

Grammatical Range and Accuracy در Task 1

این قسمت به تنوع گرامر و استفاده ی صحیح از انها در جملات بر میگردد.

تسک دوم

Task Response در Task 2

در هر دو نوع امتحان آکادمیک یا جنرال از داوطلبین خواسته می شود که یک طرف بحث را بگیرند و در موردش بنویسند.  ایده ها و نظرات باید با مشاهدات ساپورت شود و مثال ها ممکن هست از تجربه  شخصی خود داوطلب باشد. جواب ها حداقل باید ۲۵۰ لغت باشد . متن های کمتر از ۲۵۰ لغت جریمه خواهند شد.

۳ معیار دیگر مانند تسک ۱ هستند.