دوره های خصوصی

دوره های خصوصی مناسب کسانی است که امکان شرکت در کلاس های گروهی آموزشگاه ها را به دلیل طولانی بودن آن ها ندارند و یا روز و ساعت این دوره ها مطابق میل زبان آموزان نمی باشد. همچنین زبان آموزانی هستند که با توجه به شرایط خاص خود نیاز به کمک و توجه ویژه دارند تا به اهداف خود برسند. در این صورت دوره های خصوصی بهترین گزینه برای یادگیری زبان به ویژه برای داوطلبان شرکت در آزمون های بین المللی است.

طول مدت دوره ها با توجه به سطح زبان هر فرد و نمره دلخواه وی در آزمون مورد نظر مشخص می گردد، ولی برای روشن تر بودن تعداد جلسات مورد نیاز برای گرفتن نمره ۶٫۵ یا ۷ لطفاً به جدول زیر توجه کنید. اگر چه لازم به ذکر است که در دوره های خصوصی سرعت پیشرفت و تعداد جلسات مورد نیاز می توانند با توجه به قابلیت های زبان آموزان کم یا زیاد شوند.

دوره ها حداقل تعداد جلسات مورد نیاز
IELTS فشرده برای کسانی که در سطح upper-intermediate یا advanced هستند. ۱۵
IELTS عادی برای کسانی که در سطح upper-intermediate یا advanced هستند. ۲۵
 دوره زبان عمومی و آزمون برای کسانی که در سطح intermediate هستند. ۳۵-۴۰
دوره زبان عمومی و آزمون برای کسانی که در سطح pre-intermediate هستند. ۶۰-۷۰
دوره تک مهارت Writing ۷
دوره تک مهارت Reading ۴