IELTS Speaking Module Description

فرمت این قسمت از یک مصاحبه ی شفاهی بین داوطلب و ممتحن تشکیل شده است. کلیه ی بخش های آزمون ضبط می شود.
زمان بندی ۱۱ تا ۱۴ دقیقه
انواع تسک ها در این آزمون ۳ بخش وجود دارد که هر بخش یک عملکرد  خاص داوطلب  را از نظر الگوی برقراری ارتباط ارزیابی میکند.

بخش اول امتحان

نوع سوالات در این مرحله، ممتحن ابتدا خودش را معرفی می کند و هویت داوطلب را چک می کند. سپس سوال هایی در مورد موضاعات آشنا مثل خانه، خانواده، کار و شغل و علایق شخصی از داوطلب پرسیده می شود .برای این که سوا ل ها پراکنده نباشند آنها را از روی یک نوشته می پرسند. این قسمت ۴ تا ۵ دقیقه زمان میبرد.
تمرکز سوال تمرکز این بخش روی ارزیابی کردن توانایی داوطلب در زمینه ی صحبت کردن در مورد تجارب شخصی، اظهار نظر کردن در مورد موضاعات روز و موقعیت های مختلف می باشد.
تعداد سوالات متغیر

بخش دوم امتحان

نوع سوالات

در این قسمت ممتحن یک کارت به داوطلب میدهد که از او خواسته شده در مورد یک موضوع خاص صحبت کند. داوطلب باید آیتم ها یی که در صورت سوال هست را در موردش صحبت کند و یک بخش موضوع را توضیح دهد.

یک مداد و یک کاغذ برای یاد داشت کردن در اختیار داوطلب قرار میگیرد و مدت انجام این کار یک دقیقه هست.بعد ممتحن از داوطلب می خواهد که به مدت یک تا دو دقیقه در مورد آن موضوع حرف بزند و بعد از دو دقیقه ممتحن داوطلب را متوقف میکند و یک یا دو سوال دیگه در مورد آن موضوع از داوطلب می پرسد.

استفاده ی موثر از آیتم های درون کارت و یاد داشت برداری در مدت زمان یک دقیقه به داوطلب کمک میکند که به چیزهای مناسب برای حرف زدن فکر کند تا بتواند حرف هایش را در ذهنش سازمان دهی کند و به مدت ۲ دقیقه بتواند حرف بزند. کل این قسمت با احتساب یک دقیقه آمادگی ،۳ تا ۴ دقیقه طول می کشد.

تمرکز سوال این قسمت روی توانایی صحبت کردن داوطلب به مدت طولانی در مورد یک موضوع خاص و سازمان دادن ایده هایش به صورت منسجم و استفاده از زبان مناسب تمرکز دارد. این احتمال وجود دارد که برای کامل کردن زمان خواسته شده از تجربیات شخصی خودشان در مصاحبه استفاده کنند.
تعداد سوالات یک کارت شامل یک موضوع اصلی و ۳ یا ۴ سوال راجع به آن

قسمت سوم امتحان

نوع سوالات در این قسمت ممتحن و داوطلب در مورد موضوع های مرتبط به بخش ۲ بصورت عمیق تر و کلی تر نسبت به آن بخش بحث میکنند . این قسمت ۳ تا ۴ دقیقه طول میکشد.
تمرکز سوال تمرکز این بخش از امتحان روی ارزیابی توانایی داوطلب برای بیان کردن و توجیه کردن ایده هاش ، آنالیز کردن و بحث کردن و فرضیه سازی در مورد آنهاست.
تعداد سوالات متغیر

چگونگی ارزیابی و نمره دهی امتحان

ارزیابی این قسمت توسط ممتحن های رسمی آیلتس انجام می پذیرد. تمامی این ممتحنین مدرک مرتبط به تدریس دارند و توسط مراکز آزمون استخدام شده اند و مورد تایید British Councilو IDP استرالیا قرار گرفته اند.

نمره ها بصورت کامل یا نیمه گزارش می شود. ۴  آیتم را برای ارزیابی این بخش ، ممتحین بررسی میکنند.

۱٫روان صحبت کردن و پیوستگی بین جملات

این قسمت  به توانایی صحبت  کردن داوطلب با یک سرعت و پیوستگی نرمال و ایجاد ارتباط بین ایده هایش بر میگردد. جملات داوطلب باید منسجم و دارای پیوستگی باشد. مهمترین نشانه ی روان صحبت کردن ، سرعت صحبت کردن و امتداد آن هست. مهمترین نشانه ی پیوستگی ، ترتیب منطقی جملات ، استفاده از نشانه های واضح در مراحل بحث ها و توضیحات و در آخر استفاده از لغاتی مثل حروف رابط، ضمایر، Conjunctions بین جملات هست.

۲٫ دانش لغت داوطلب  

این بخش بر میگردد به توانایی داوطلب در استفاده از لغات متنوع و دقت در انتخاب لغات که بتواند منظورش را بیان کند.

 معیارهای کلیدی ارزیابی این بخش به استفاده ی مناسب و دقیق از لغات و توانایی استفاده کردن از لغاتی که بتوانند مفهوم جملات را برسانند بر میگردد.

۳٫ تنوع ساختارهای گرامری و استفاده صحیح از آنها

معیار های کلیدی برای ارزیابی ساختارهای گرامری  به استفاده از جملات پیچیده و طولانی، استفاده ی مناسب از subordinate clauses، استفاده از ساختارهای مختلف جملات بر میگردد.

و معیار کلیدی ارزیابی صحیح گرامر به تعداد اشتباهات گرامری در جملات و تاثیر اون اشتباهات بر روی برقراری ارتباط هست.

۴٫ تلفظ

این بخش توانایی تولید جملات قابل درک برای پاسخ دادن به تسک ها، مشکلاتی که برای شنونده ایجاد میکنند و جملات نا مفهوم و تاثیر زبان اول آنها بر روی جملات  را  مورد ارزیابی قرار می دهد.