IELTS Listening Module Description

فرمت آزمون بخش Listening شامل ۴ بخش ۱۰ سوالی است. سوالات به گونه ای طراحی و مرتب شده اند که جواب ها به همان ترتیبی که در متن شنیده می شوند ظاهر می گردند.

دو بخش اول در شرایطی که در زمینه های روزمره اجتماعی هستند اتفاق می افتند. در بخش ۱، بین دو سخنران صحبت می شود (مثلا یک گفتگو در مورد ترتیبات سفر)، و در بخش ۲، یک مونولوگ (مثلا شخصی در مورد امکاناتی که در محله ای وجود دارد صحبت می کند). دو بخش نهایی در موقعیت هایی که در زمینه های آموزشی هستند اتفاق می افتند. در بخش ۳ مکالمه بین دو سخنران اصلی (به عنوان مثال، دو دانشجوی دانشگاه در بحث، که شاید توسط یک معلم هدایت می شود)، و در بخش ۴، یک مونولوگ در یک موضوع علمی وجود دارد.
فایل صوتی فقط یک بار شنیده می شود. هر چهار قسمت شامل طیف وسیعی از لهجه ها، از جمله انگلیسی، استرالیایی، نیوزیلندی، آمریکایی و کانادایی هستند.

زمان بندی  حدوداً ۳۰ دقیقه به اضافه ی ۱۰ دقیقه زمان انتقال جواب ها به پاسخ نامه.
تعداد سوالات  ۴۰
انواع سوالات  انواع مختلفی از سوالات در بخش Listening به کار گرفته می شوند. این سوالات شامل:

multiple choice, matching, plan/map/diagram labelling, form/note/table/flow-chart/summary completion, sentence completion

می باشند.

نحوه جواب دادن  داوطلبین پاسخ های خود را همزمان با شنیدن فایل صوتی در برگه سوالات می نویسند و پس از اتمام هر چهار بخش مهارت Listening جواب ها را وارد پاسخ نامه می کنند. باید توجه داشت که جواب ها با دقت منتقل گردند چراکه اشتباه در spelling و grammar باعث کم شدن نمره می شوند.
نمره دهی  ارزش هر سوال یک نمره می باشد.

جزئیات بخش Listening : انواع سوالات

نوع اول – Form, note, table, flow-chart, summary completion

نوع و شرح Task شرکت کنندگان باید جاهای خالی را بر مبنای بخشی خاص یا کل متن پر کنند. این قسمت که بر ایده ها یا اطلاعات اصلی تمرکز دارد ممکن است به صورت اشکال زیر باشد.
۱٫ Form/فرم: اغلب برای ضبط جزئیات واقعی مانند نام ها استفاده می شود.
۲٫ مجموعه ای از یادداشت ها: معمولاً برای خلاصه کردن هر نوع اطلاعات با استفاده از طرحی که نشان می دهد که چگونه آیتم های مختلف مربوط به یکدیگر هستند استفاده می گردد.
۳٫ Table/جدول: به عنوان یک روش خلاصه کردن اطلاعات که مربوط به دسته های مشخص است – به عنوان مثال محل / زمان / قیمت مورد استفاده قرار می گیرد.
۴٫ Flow-chart: برای خلاصه کردن یک فرایند که دارای مراحل مشخص   که با علامت جهت روند آن نشان داده شده
است استفاده می گردد.
آزمون دهندگان ممکن است مجبور شوند پاسخ های خود را از یک لیست کلمات یا جملات در سوال انتخاب کنند و یا باید خودشان کلمه یا کلمات جواب مورد نظر را با در نظر گرفتن محدودیت کلمه در دستورالعمل ها در جای خالی بنویسند. توجه داشته باشید که غیر از مواردی که محدودیت کلمه اجازه نمیدهد در جواب ها هیچ تغییری نمی دهیم و عیناً کلمه یا کلمات شنیده شده را بدون تغییر در جاهای خالی می گزاریم.داوطلبین  باید دستورالعمل ها را بسیار با دقت بخوانند زیرا تعداد واژگان یا اعداد مورد استفاده برای پر کردن فاصله ها متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، No more than two words and/or a number به این معنا است که شما حداکثر مجاز به استفاده از دو کلمه به اضافه یک عدد هستید. شرکت کنندگان برای نوشتن بیش از تعداد بیان شده کلمات نمره از دست می دهند و در نتیجه باید محدودیت کلمه را برای تمام بخش های از این دست با دقت چک کنند. کلمات خلاصه شده یا کوتاه شده مورد سوال قرار نخواهند گرفت. کلماتی  که با hyphen از یکدیگر جدا شده اند مانند poverty-stricken یک کلمه محسوب می شوند.
 تمرکز Task این نوع سوال بر نکات اصلی که یک شنونده به طور طبیعی در این نوع وضعیت ثبت می کند.
 تعداد سوال  متغیّر

نوع دوم – Multiple choice یا چند گزینه ای ها

 نوع و شرح Task  در سوالات چند گزینه ای، یک سوال وجود دارد و به دنبال آن سه گزینه آمده است، یا شروع یک جمله به دنبال سه راه ممکن برای تکمیل آن جمله است. شرکت کنندگان در آزمون نیاز به انتخاب یک جواب صحیح B ,A یا C دارند.
گاهی اوقات به شرکت کنندگان یک لیست طولانی از پاسخ های احتمالی داده می شوند و گفته می شود که باید بیش از یک گزینه را انتخاب کنند. در این مورد، آنها باید این سوال را با دقت بخوانند تا چگونگی پاسخگویی مورد نیاز را بررسی کنند.
 تمرکز Task سوالات چند گزینه ای برای تست طیف گسترده ای از مهارت ها استفاده می شود. ممکن است تست کننده برای شناخت دقیق از نکات خاص یا درک کلی از نکات اصلی متن شنیداری از این نوع سوال استفاده کند.
 تعداد سوال  متغیّر

نوع سوم – Sentence completion

 نوع و شرح Task آزمون دهندگان نیاز به خواندن مجموعه ای از جملات دارند که خلاصه اطلاعات کلیدی کل متن یا بخشی از آن را در بردارند. سپس آنها را با استفاده از اطلاعات متن کامل می کنند. در این نوع سوال هم باید محدودیت کلمه رعایت شود.
تمرکز Task تکمیل جملات بر توانایی تشخیص اطلاعات کلیدی در متن شنیداری تمرکز دارد. آزمون دهندگان باید قادر باشند روابط عملکردی مانند علت و معلول را درک کنند.
تعداد سوال  متغیّر

نوع چهارم – Short answer questions

نوع و شرح Task از شرکت کنندگان در آزمون خواسته شده تا تعدادی سوال را که معمولاً information/wh- questions هستند بخوانند و سپس پاسخ های کوتاه با استفاده از اطلاعات متنی که گوش دادن بنویسند. در این نوع سوال نیز محدودیت کلمه وجود دارد. به عنوان مثال، No more than two words and/or a number به این معنا است که شما حداکثر مجاز به استفاده از دو کلمه به اضافه یک عدد هستید. شرکت کنندگان برای نوشتن بیش از تعداد بیان شده کلمات نمره از دست می دهند و در نتیجه باید محدودیت کلمه را برای تمام بخش های از این دست با دقت چک کنند. کلمات خلاصه شده یا کوتاه شده مورد سوال قرار نخواهند گرفت. کلماتی  که با hyphen از یکدیگر جدا شده اند مانند poverty-stricken یک کلمه محسوب می شوند.گاهی اوقات آزمودنی ها یک سوال ارائه می دهند که از آنها می خواهد که دو یا سه امتیاز را لیست کند.

بعضی مواقع سوالی داده می شود که از شما می خواهد دو یا سه نکته را لیست کنید.

تمرکز Task این نوع سوال تمرکز بر توانایی گوش دادن به حقایق بخصوص اطلاعاتی مانند مکان ها، قیمت ها یا زمان ها دارد.
تعداد سوال  متغیّر

نوع پنجم – Matching

نوع و شرح Task از آزمون دهندگان خواسته شده لیستی از چند آیتم که با عدد در سوال آمده را با گزینه هایی که معمولاً با حروف مشخص شده اند متصل کنند. معمولاً تعداد گزینه ها از سوالات بیشتر هستند.
تمرکز Task Matching مهارت شنیدن جزئیات را ارزیابی می کند و این که آیا کسی که در آزمون شرکت کرده می تواند اطلاعاتی را که در یک مکالمه بر روی یک موضوع روزمره ارائه می شود، درک کند، مانند انواع مختلف اقامت در هتل یا مهمان خانه. همچنین توانایی پیگیری مکالمه بین دو نفر را ارزیابی می کند. ممکن است این نوع سوال برای ارزیابی توانایی تشخیص ارتباط بین حقایق داخل متن استفاده شود.
تعداد سوال  متغیّر

 

 

 

 

نوع ششم – Plan, map, diagram labelling

نوع و شرح Task شرکت کنندگان باید قسمت های مختلف یک تصویر را نام گزاری کنند مانند نقشه یک ساختمان، نقشه بخشی از شهر یا مکانی خاص یا نمودار (به عنوان مثال یک قطعه مکانیکی). ممکن است لازم باشد پاسخ ها توسط خود داوطلبین نوشته شود و یا اینکه از بین گزینه هایی که داده شده انتخاب شود.
تمرکز Task این نوع سوال توانایی درک به عنوان مثال توصیف یک مکان و ربط دادن آن به یک تجسم تصویری را ارزیابی می کند . واژگانی که در توصیف جهت ها و ارتباط محیطی اجسام استفاده می شوند نظیر on the left یا through the door و غیره برای انجام این Task بسیار مهم هستند.
تعداد سوال  متغیّر

نحوه نمره دهی

بخش Listening توسط مصححین تایید شده که به صورت پیوسته تحت نظارت هستند تصحیح می شود. تمام پاسخ نامه ها بعد از نمره دهی مجدداً توسط Cambridge Assessment English مورد بررسی قرار می گیرند.

هر آزمون جدول محاسبه نمره خاص خود را دارد که نمرات را از ۴۰ نمره محاسبه می کند. به عنوان مثال ممکن است ۳۳ جواب درست در یک آزمون نمره ۷ و در آزمون دیگر با توجه به درجه سختی نمره ۷٫۵ باشد.

هر جواب صحیح یک نمره ارزش دارد و این نکته مهم که ایراد در spelling و grammar باعث از دست دادن نمره می شود باید مورد توجه قرار گیرد.