دوره های نیمه خصوصی

با توجه به شهریه نسبتاٌ زیاد دوره های خصوصی و کمی فرسایشی شدن کلاس در دوره های طولانی مدت، افزایش تعداد زبان آموزان می تواند در هر دو مورد ذکر شده به مدرس و زبان آموزان در پیشبرد اهداف کلاس کمک کند. از این رو دوره های نیمه خصوصی با تعداد کم زبان آموزان (بین دو تا چهار نفر) شرایطی ایده آل را برای متقاضیان فراهم می آورد. در این دوره ها هزینه کلاس های خصوصی با افزایشی بسیار جزیی بین شاگردان تقسیم می شود.